Jana Brajdih Čendak

Zdravnica
Zdravstvena svetovalka in namestnica odgovorne osebe za farmakovigilanco

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Jana je zdravnica. Družbi Billev farmacija vzhod se je pridružila leta 2018 kot zdravstvena svetovalka. 

Svojo poslovno pot je začela kot zdravnica, specializirana za urgentno medicino. Delala je v javnem zdravstvenem sektorju ter svoji zasebni praksi. Kasneje je delala kot zdravstvena svetovalka in vodja medicinskega oddelka v družbah Sanofi in Novo Nordisk.

Na delovnem mestu je odgovorna za pripravo pregledov kliničnih, nekliničnih in farmakovigilančnih dokumentov ter za druge dejavnosti, povezane s pripravo vlog za dovoljenja za promet. Opravlja tudi naloge svetovanja na področju kliničnih preizkušanj ter naloge zdravstvenega svetovanja za strateške naloge in načrtovanje, podpira pa tudi druge regulatorne dejavnosti vključno z določanjem cen in razvrščanjem.


V svojem prostem času še zlasti uživa v potapljanju in ribolovu s harpuno. Je tudi strastna jadralka.