Klemen Rojnik

Doktor farmacije
Zdravstveni vodja in vodja zagotavljanja kakovosti

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Klemen je vodja regulativnih zadev in vodja zdravstvene podpore. Odgovoren je za klinično in predklinično delo, dejavnosti farmakovigilance, statistične analize in farmakoekonomsko podporo pri vlogah za povračila. S svojim delom podpira različne medicinske projekte in dejavnosti, ki se nanašajo na klinične in bioekvivalenčne študije. Pomaga tudi pri različnih regulativnih zadevah.

Ima doktorat na področju farmacevtskih znanosti. Njegova doktorska disertacija se je nanašala na področje farmakoekonomije. Svoje dosedanje delovne izkušnje je pridobival predvsem na področju zasnove in spremljanja kliničnih raziskav. Skupaj s statističnim ozadjem ima tudi zadostno znanje na področju analiz različnih kliničnih študij. Svojo strokovno podporo je nudil tudi v različnih medicinskih projektih ter bil odgovoren za stroškovno učinkovitost map za povračila.

Klemen v svojem prostem času kar največ časa posveča različnim športnim dejavnostim, njegova strast pa je tek. Najbolj ga zanima prehrana in fizična aktivnost ter njun pomen za zdrav način življenja.