Nina Evelina Keršmanc

Magistra farmacije &
Uradnica za regulativne zadeve in farmakovigilanco

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Nina je magistra farmacije. Svoje delo v družbi Billev farmacija vzhod je začela kot vajenka, kjer je svojo strast usmerila v področje regulativnih zadev in farmakovigilance. Sedaj je zaposlena kot uradnica za regulativne zadeve in farmakovigilanco, s svojim delom pa podpira ekipo pri vsakodnevnih dejavnostih.

Njeno delo vključuje pripravo in vzdrževanje registracijske dokumentacije za različne regulativne vloge, ustvarjanje zaporedij eCTD ter prevajanje informacij o izdelkih. Sodeluje tudi pri rutinskih farmakovigilančnih dejavnostih. Ker pomaga pri različnih regulativnih dejavnostih, tesno sodeluje z vsemi drugimi strokovnjaki v naši družbi.

Nina svoj prosti čas preživlja predvsem s svojimi najbližjimi ter uživa v dolgih sprehodih v naravi. Rada tudi poje, kuha in peče.