Sebastjan Reven

Doktor farmacije
Usposobljena oseba in odgovorna oseba

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Sebastjan ima doktorat na področju farmacevtskih znanosti. Njegova doktorska disertacija se nanaša na področje farmacevtske tehnologije. Njegove glavne odgovornosti so certificiranje in sproščanje zdravil na trg (usposobljena oseba/odgovorna oseba) ter zagotavljanje, da so vsi vidiki ravnanja in distribucije farmacevtskih izdelkov skladni z zahtevami dobre proizvodne in distribucijske prakse EU ter zadevnimi lokalnimi regulatornimi in zakonodajnimi zahtevami.

Na preteklih delovnih mestih je pridobil široko znanje in izkušnje tako na področju farmacevtske industrije ter proizvodnje medicinskih pripomočkov, med drugim tudi s področja razvoja (vključno z uvedbo ter validacijo zahtevnejših in inovativnih analitskih metod), kontrole Kakovosti (analize sproščanja za EU ter ZDA trg), zagotavljanja kakovosti ter sproščanja zdravil na trg v globalnem podjetju.


Poleg tega ima obsežno znanje o ureditvi in zakonodaji na področju proizvodnje in prometa z zdravili na debelo in medicinskih pripomočkov ter izkušnje na področju nadzora izvajanja dobrih praks in zakonodaje v farmacevtski industriji in industriji medicinskih pripomočkov.  


Sebastjan svoj prosti čas rad preživlja na prostem. Uživa v pohodništvu, trail teku in turnem smučanju.