Farmakovigilanca

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.
illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Farmakovigilanca

»POUDAREK JE NA VARNOSTI BOLNIKOV«

Farmakovigilanca je znanost, ki se ukvarja z zbiranjem, odkrivanjem, ocenjevanjem, spremljanjem in preprečevanjem neželenih učinkov zdravila in medicinskih pripomočkov.

Razvoj farmakovigilance se je začel z zdravili za uporabo v humani medicini, vendar se zaradi izkušenj na področju varnosti pri uporabi različnih izdelkov ter medsebojnega delovanja, sedaj pričakuje spremljanje varnosti tudi na drugih področjih:

  • Farmakovigilanca za zdravila za veterinarsko  uporabo
  • Vigilanca za medicinske pripomočke
  • Kozmetovigilanco za kozmetične izdelke
  • Nutrivigilanca za živila, prehranska dopolnila ali medicinsko prehrano

Farmacevtska industrija, pristojni organi in zdravstveni delavci si morajo prizadevati za dvig ozaveščenosti o varni uporabi vseh izdelkov, pridobivanje poglobljenega znanja o teh izdelkih in za preprečevanje resnih neželenih učinkov.


To je moč doseči samo z visoko kakovostjo izdelkov, informacijami o varni uporabi in s sistematskim zbiranjem in ocenjevanjem vseh varnostnih informacij v obdobju pred dajanjem izdelka v promet, pa tudi po tem.

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.
medicine

I think it is quite remarkable how we as humans have improved in the pharmaceutical and medical fields in the last 100 years. I am sure that we will remain courageous and continue to innovate!

Martina

Božíková

MASTER'S in PHARMACY REGULATORY AFFAIRS & PHARMACOVIGILANCE OFFICER