Medicinski pripomočki

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.
illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Medicinski pripomočki

STORITVE

 • Skladnost s smernicami sistema vigilance za medicinske pripomočke
 • Storitev osebe, ki je pristojna za skladnost z zakonodajo (PRRC)
 • Vzpostavitev sistema kakovosti ter usposabljanje osebja
 • Sistem nadzora po dajanju na trg
 • Ocena zapletov in dogodkov 
 • Poročanje o zapletih in drugih dogodkih
 • Priprava in poročanje varnostnih korektivnih ukrepov (FSCA)
 • Priprava obvestil o varnostnem korektivnem ukrepu (FSN)
 • Priprava rednih posodobljenih poročil o varnosti
 • Vzpostavitev ustreznih pogodbenih dogovorov ter nadzor
 • Presoje in svetovanje pred inšpekcijskimi nadzori
medicine

For medical consultancy you need a lot of experience.

Jana

Brajdih Čendak

Medical Doctor Medical Advisor & QPPV Deputy