Kakovost/GxP

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.
illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Kakovost/GxP

»ZAGOTOVITE SKLADNOST«

Sistem vodenja kakovosti  (QMS) je zbirka poslovnih postopkov, ki se osredotočajo na doseganje politike in ciljev kakovosti za izpolnjevanje vaših zahtev. 

Izraža se kot organizacijska struktura, politike, postopki, procesi in viri, ki so potrebni za izvajanje upravljanja kakovosti.

PONUJAMO VAM

  • Skrbni pregled podjetja (“Due diligence”)
  • Vodenje in nadzor projektov
  • Vzpostavitev vodenja sistema kakovosti na različnih področjih: poslovnik kakovosti, standardni operativni postopki, delovna navodila, usposabljanje osebja
  • Skladnost s smernicami dobrih praks
  • Pregled in določitev ključnega osebja v organizacijski strukturi
  • Izvajanje presoj (redne revizije, revizije pred pregledi)
  • Vzpostavitev ustreznih pogodbenih dogovorov in nadzora

Vzpostavitev vodenja sistema kakovosti za zagotavljanje učinkovite komunikacije in pretoka informacij med notranjimi in zunanjimi partnerji, kar pomembno vpliva na celotni proces poslovanja in izid presoj oziroma inšpekcijskih nadzorov.

medicine

For medical consultancy you need a lot of experience.

Jana

Brajdih Čendak

Medical Doctor Medical Advisor & QPPV Deputy