GDP in RP

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.
illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

GDP in RP

PONUJAMO VAM

 • Zagotavljanje izvajanja in vzdrževanja sistema vodenja kakovosti
 • Vodenje in nadzor odobrenih dejavnosti podjetja ter točnost in kakovost evidenc
 • Začetno in redno usposabljanje osebja
 • Usklajevanje in takojšnjo izvedbo karkršnih koli dejavnosti odpoklicev zdravil
 • Upravljanje pritožb strank
 • Izbiro in odobritev dobaviteljev in strank
 • Upravljanje pritožb strank povezanih s kakovostjo zdravila in pritožb povezanih z distribucijo
 • Izbira, odobritev in preverjanje dobaviteljev in strank
 • Notranji nadzor
 • Vzdrževanje ustreznih evidenc
 • Upravljanje in odobritev vseh podizvajalcev, ki lahko vplivajo na dobro distribucijsko prakso
 • Odločanje o končni odstranitvi vrnjenih, zavrnjenih, odpoklicanih ali ponarejenih zdravil
 • Odobritev vseh vračil v prodajno zalogo
 • Skladnost z vsemi zahtevami, ki jih za nekatera zdravila določa nacionalna zakonodaja
 • Zunanje presoje na področju dobre distribucijske prakse in priprava na inšpekcijske nadzore s strani pristojnih organov

RP - Ogovorno osebo, ki jo je ODOBRIL pristojni organ

medicine

For medical consultancy you need a lot of experience.

Jana

Brajdih Čendak

Medical Doctor Medical Advisor & QPPV Deputy