Regulativa

Regulativa

»POSTAVLJAMO STRATEGIJE, NE ZIDOV«

Področje regulative je lahko izjemno zapleteno, odvisno od vrste izdelka in postopka. Po naših izkušnjah je najbolj zahtevna registracija zdravil. 


Pogosto ugotavljamo, da so nekateri izdelki za naše stranke strateškega pomena. 


Naše bogate izkušnje in široko znanje različnih področij zakonodaje so jamstvo, da bo vaš izdelek skladen z zahtevami. Pomembna tudi vzpostavitev sistema kakovosti, saj je regulativa ključna podlaga za ves spekter obvladovanja kakovosti in varnosti izdelkov. 


Hkrati je sistem kakovosti tudi osnova za učinkovito delovanje vseh procesov, ki zahtevajo pravočasne informacije o proizvodnji, označevanju in pakiranju in nenazadnje tudi za dejavnosti na področju oglaševanja. 


Veliko odpoklicev izdelkov s trga se zgodi zaradi neučinkovite komunikacije z deležniki o zadnjem odobrenem stanju zdravil. Zagotovili bomo, da bo pretok informacij v vaši organizaciji zapisan v razumljivi obliki, ki bo odpravila zamude in morebitne negativne finančne posledice.

NAŠ CILJ: SKRAJŠATI ČAS UVEDBE IZDELKA NA TRG

medicine

For medical consultancy you need a lot of experience.

Jana

Brajdih Čendak

Medical Doctor Medical Advisor & QPPV Deputy