Regulativa

Regulativa

»POSTAVLJAMO STRATEGIJE, NE ZIDOV«

Področje regulative je lahko izjemno zapleteno, odvisno od vrste izdelka in postopka. Po naših izkušnjah je najbolj zahtevna registracija zdravil. 


Pogosto ugotavljamo, da so nekateri izdelki za naše stranke strateškega pomena. 


Naše bogate izkušnje in široko znanje različnih področij zakonodaje so jamstvo, da bo vaš izdelek skladen z zahtevami. Pomembna tudi vzpostavitev sistema kakovosti, saj je regulativa ključna podlaga za ves spekter obvladovanja kakovosti in varnosti izdelkov. 


Hkrati je sistem kakovosti tudi osnova za učinkovito delovanje vseh procesov, ki zahtevajo pravočasne informacije o proizvodnji, označevanju in pakiranju in nenazadnje tudi za dejavnosti na področju oglaševanja. 


Veliko odpoklicev izdelkov s trga se zgodi zaradi neučinkovite komunikacije z deležniki o zadnjem odobrenem stanju zdravil. Zagotovili bomo, da bo pretok informacij v vaši organizaciji zapisan v razumljivi obliki, ki bo odpravila zamude in morebitne negativne finančne posledice.

NAŠ CILJ: SKRAJŠATI ČAS UVEDBE IZDELKA NA TRG

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.
medicine

I think it is quite remarkable how we as humans have improved in the pharmaceutical and medical fields in the last 100 years. I am sure that we will remain courageous and continue to innovate!

Martina

Božíková

MASTER'S in PHARMACY REGULATORY AFFAIRS & PHARMACOVIGILANCE OFFICER