Biocidi

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.
illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Biocidi

Biocidni proizvodi se uporabljajo za obvladovanje neželenih organizmov, ki so škodljivi za zdravje ljudi ali živali ali za okolje, ali ki povzročajo škodo človeškim dejavnostim. Ti škodljivi organizmi vključujejo škodljivce (npr. žuželke, podgane, miši) in mikroorganizme (npr. bakterije, viruse, plesni).

 

Biocidni proizvodi med drugim zajemajo:

 • Insekticide (razen fitofarmacevtskih sredstev, ki jih ureja Uredba (EU) št. 1107/2009)
 • Sredstva proti mrčesu
 • Razkužila
 • Sredstva za konzerviranje materialov, kot so les, plastika in vlakna
 • Premaze proti obraščanju za zaščito ladij.
  Ti izdelki imajo pomembno vlogo v vsakodnevnem življenju državljanov EU, saj na primer ščitijo pred:
 • Boleznimi, ki se širijo s prenašalci (npr. malarija, mrzlica denge in čikungunja)
 • Boleznimi, ki se prenašajo s hrano (npr. salmoneloza, listerioza)
 • Bolnišničnimi okužbami (npr. MRSA).

Pogosto se uporabljajo tudi na materialih, kot so plastika, tekstil, les in podobno, in sicer za zaščito izdelkov iz teh materialov pred razpadanjem zaradi mikrobov, gliv ali žuželk.

 

Vendar pa biocidni proizvodi zaradi svojih posebnih lastnosti lahko predstavljajo tveganje za ljudi, živali in okolje. Zato je EU vzpostavila stroga pravila in postopke za zmanjšanje teh tveganj.

Uredba o biocidnih proizvodih (Uredba (EU) št. 528/2012) se nanaša na dostopnost biocidnih proizvodov na trgu in uporabo le-teh, ki se zaradi delovanja aktivnih snovi, ki jih vsebujejo, uporabljajo za zaščito ljudi, živali, materialov ali izdelkov pred škodljivimi organizmi, kot so škodljivci ali mikroorganizmi. 

Namen te uredbe je izboljšati delovanje biocidnih proizvodov na trgu EU ob hkratnem zagotavljanju visoke ravni zaščite zdravja ljudi, zdravja živali in okolja.

 

Vsi biocidni proizvodi morajo pred dajanjem v promet pridobiti dovoljenje skladno z uredbo o biocidnih proizvodih, prav tako pa morajo biti predhodno odobrene tudi aktivne snovi, ki jih vsebujejo.  Vendar pa obstajajo določene izjeme od tega načela.

Namen uredbe o biocidnih proizvodih je uskladiti trg na ravni Unije.

 

Kot že v prejšnji direktivi, poteka odobritev aktivnih snovi tudi tukaj na ravni Unije, posledična odobritev biocidnih proizvodov pa na ravni držav članic.  Ta odobritev se lahko z vzajemnim priznanjem razširi tudi na druge države članice. Vendar pa nova uredba vlagateljem zagotavlja tudi možnost nove vrste odobritve na ravni Unije (dovoljenje Unije).

 

PONUJAMO VAM

 • Ureditev z uredbo o biocidnih proizvodih
 • Poznavanje lokalnih zahtev
 • Pripravo vloge za aktivno snov biocidnega proizvoda
 • Funkcijo svetovalca za kemikalije
 • Izvedbo registracije vašega podjetja za proizvodnjo, skladiščenje in trženje nevarnih kemikalij
medicine

For medical consultancy you need a lot of experience.

Jana

Brajdih Čendak

Medical Doctor Medical Advisor & QPPV Deputy