Določanje cen in razvrščanje

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.
illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Določanje cen in razvrščanje

Sistemi določanja cen in uvrščanja na liste, ki so jih vzpostavile države članice, so običajno precej zapleteni. Vsaka država uporablja drugačne sheme in politike, prilagojene njenim lastnim gospodarskim in zdravstvenim potrebam. 


Ker se zavedamo zapletenosti farmakoekonomike in različnega modeliranja, vam lahko ponudimo znanstveni in medicinski pristop, ki se osredotoča na potrebe bolnikov ter njihovo kakovost življenja. 


Naš pristop temelji na razumevanju razvoja in politike trga, ter je podprt z izkušnjami na področju razvrščanja zdravil na liste, pripravi stroškovne učinkovitosti in izdelavi modelov, vključno z izračunom vplivov na proračun.

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.
medicine

I think it is quite remarkable how we as humans have improved in the pharmaceutical and medical fields in the last 100 years. I am sure that we will remain courageous and continue to innovate!

Martina

Božíková

MASTER'S in PHARMACY REGULATORY AFFAIRS & PHARMACOVIGILANCE OFFICER