Določanje cen in razvrščanje

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.
illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Določanje cen in razvrščanje

Sistemi določanja cen in uvrščanja na liste, ki so jih vzpostavile države članice, so običajno precej zapleteni. Vsaka država uporablja drugačne sheme in politike, prilagojene njenim lastnim gospodarskim in zdravstvenim potrebam. 


Ker se zavedamo zapletenosti farmakoekonomike in različnega modeliranja, vam lahko ponudimo znanstveni in medicinski pristop, ki se osredotoča na potrebe bolnikov ter njihovo kakovost življenja. 


Naš pristop temelji na razumevanju razvoja in politike trga, ter je podprt z izkušnjami na področju razvrščanja zdravil na liste, pripravi stroškovne učinkovitosti in izdelavi modelov, vključno z izračunom vplivov na proračun.

medicine

For medical consultancy you need a lot of experience.

Jana

Brajdih Čendak

Medical Doctor Medical Advisor & QPPV Deputy