Humana zdravila

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.
illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Humana zdravila

Obvladujemo regulativo za različne vrste zdravil: inovativna in generična zdravila, zdravila brez recepta, zdravila rastlinskega izvora, biološka zdravila, zdravila za otroke in zdravila za napredno zdravljenje.

PONUJAMO VAM

 • Izdelavo učinkovite regulatorne strategije 

Pomoč pri razvoju in registraciji zdravil

Storitve regulative za registrirana zdravila (ponoven razvoj, obnove, obvladovanje sprememb, razširitev na nove trge)

 • Vodenje projektov
 • Preverjanje skladnosti z zakonodajo, posodabljanje in preoblikovanje dosjejev
 • Izbiro najprimernejše vrste postopka
 • Obvladovanje vseh vrst postopkov za različne izdelke v formatu eCTD
 • Svetovanje glede pravne podlage in razvrstitve izdelkov
 • Obvladovanje postopkov v vseh državah članicah EU in izven
 • Pripravo delov dokumentacije 1 – 5
 • Upravljanje celotnega življenjskega cikla zdravila
 • Svetovanje na področju regulatornih zahtev na globalnih trgih
 • Pripravo dokumentacije s kemijskimi, proizvodnimi in kontrolnimi podatki za učinkovino in zdravilo
 • EDQM – pridobivanje certifikatov ustreznosti evropski farmakopeji (CEP)
 • Oceno tveganja za okolje
medicine

For medical consultancy you need a lot of experience.

Jana

Brajdih Čendak

Medical Doctor Medical Advisor & QPPV Deputy