Veterinarska zdravila

illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.
illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Veterinarska zdravila

Nova uredba o veterinarskih zdravilih (Uredba (EU) št. 2019/6), ki je začela veljati 28. januarja 2022, je posodobila obstoječa pravila o odobritvi in uporabi veterinarskih zdravil v Evropski uniji (EU).

PONUJAMO VAM

 • Izdelavo učinkovite regulatorne strategije 

Pomoč pri razvoju in registraciji zdravil

Storitve regulative za registrirana zdravila (ponovni razvoj, obnove, obvladovanje sprememb, razširitev na nove trge)

 • Vodenje projektov
 • Preverjanje skladnosti z zakonodajo, posodabljanje in preoblikovanje dosjejev
 • Izbiro najprimernejše vrste postopka
 • Obvladovanje vseh vrst postopkov za različne izdelke v formatu VNeeS
 • Svetovanje glede pravne podlage in razvrstitve izdelkov
 • Obvladovanje postopkov v vseh državah članicah EU in izven
 • Pripravo delov dokumentacije I – IV
 • Pripravo dokumentacije s kemijskimi, proizvodnimi in kontrolnimi podatki za učinkovino in zdravilo
 • Vloge za MVO
 • Upravljanje celotnega življenjskega cikla veterinarskega zdravila
 • Oceno tveganja za okolje
medicine

For medical consultancy you need a lot of experience.

Jana

Brajdih Čendak

Medical Doctor Medical Advisor & QPPV Deputy