illev Pharma East has a highly educated and dedicated team of international experts with many years of experience in Pharmaceutical industry.

Medicinska besedila

Medicinska besedila v zvezi z ureditvenimi predpisi:

 • Klinični pregled in povzetek (vse pravne podlage)
 • Neklinični pregled in povzetek (vse pravne podlage)
 • Poročila o kliničnih študijah (CSR), protokoli, brošure raziskovalcev (IB), poročila o varnostnih zapletih bolnika
 • Ocena tveganja za okolje
 • Povzetek glavnih značilnosti zdravila (SmPC), Navodilo za uporabo (PIL)
 • Premostitvena poročila (berljivost)
 • Pisanje medicinskih/farmacevtskih publikacij za revije 

Medicinska besedila na področju farmakovigilance:

 • Osnovni podatkovni list podjetja, Ključne varnostne informacije podjetja
 • Periodična posodobljena varnostna poročila (PSUR / PBRER)
 • Poročila o tveganjih in koristih
 • Zaznavanje signalov
 • Načrt obvladovanja tveganja (RMP)
 • Zdravstvena ocena neželenih učinkov zdravil
 • Zdravstvene preiskave
medicine

For medical consultancy you need a lot of experience.

Jana

Brajdih Čendak

Medical Doctor Medical Advisor & QPPV Deputy