Suzana Šalinger

Univ. dipl. inž. kemijskega inženirstva
Sodelavka v registracijah zdravil

Suzana je po izobrazbi univerzitetna inženirka kemijskega inženirstva. Več kot 12 let je bila zaposlena v farmacevtskem podjetju KRKA, d.d., Novo mesto. Suzana ima praktične izkušnje pri pripravi registracijske dokumentacije za del dosjeja, ki zajema kemijske, proizvodne in kontrolne podatke za generična zdravila za uporabo v humani medicini, in sicer za EU, RU in ROW države. 

Suzana ima obsežno znanje o razvoju zdravila ter izdelkih v življenjem ciklu.

Septembra 2022 se je pridružila družbi Billev farmacija vzhod kot sodelavka za registracije zdravil.

Suzana je velika ljubiteljica muc in drugih živali. V prostem času kvačka, dela mozaike in veliko bere. Rada ima sprehode v naravi.