BILLEV FARMACIJA VZHOD

EKIPA STROKOVNJAKOV

STIK Z NAMI

Billev farmacija vzhod d.o.o.
Tržaška cesta 202
1000 Ljubljana
Slovenija

V družbi Billev farmacija vzhod zaposlujemo visoko izobraženo in predano ekipo mednarodnih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami na področju farmacevtske industrije.

Našo ekipo sestavljajo sodelavci z izobrazbo na področjih:

 • Doktor na področju farmacevtskih znanosti
 • Magistra farmacije 
 • Zdravnica
 • Veterinarka

Sodelujejo z nacionalnimi pristojnimi organi EU in EMA, ter posedujejo strokovno znanje na področjih registracij zdravil, farmakovigilance, storitev iz področja medicine in obvladovanja kakovosti.

Naši sodelavci pridobivajo znanje in negujejo dobre odnose s stanovskimi kolegi s številnimi dejavnostmi in s članstvom v različnih organizacijah:

 • Članstvo v združenju “Zdravila za Evropo” (Medicines for Europe), ki predstavlja evropsko industrijo generičnih, biološko podobnih in farmacevtskih zdravil z dodano vrednostjo)
 • Članstvo v Evropskem združenju zdravniških pisateljev (EMWA)
 • Članstvo v Organizaciji strokovnjakov za regulativne zadeve (TOPRA)
 • Sodelovanjem na mednarodnih konferencah (ki jih organizirajo pristojni organi, Združenje za obveščanje o zdravilih (DIA), Zdravila za Evropo, EMA itd.)
 • Sodelovanje na mednarodnih (osebnih ali spletnih) konferencah v vlogi govornikov
 • Sodelovanje na forumih deležnikov s pristojnimi organi (EMA)
 • Sodelovanje na srečanjih industrijskih platform s pristojnimi organi (EMA)

VODSTVO

Magistra farmacije
Direktorica BD, Prodaje
in Trženja & Lastnica

Magister farmacije
Direktor, QP/RP

Magister poslovodenja in organizacije, Lastnik

Magistra regulative
Direktorica registracij

Zdravnica
Zdravstvena svetovalka in namestnica odgovorne osebe za farmakovigilanco

Doktor farmacije
Usposobljena oseba in odgovorna oseba

Doktor farmacije
Zdravstveni vodja in vodja zagotavljanja kakovosti

Vodja za regulativne zadeve & veterinarska namestnica osebe za farmakovigilanco (QPPV)

Univ. dipl. inž. kemijskega inženirstva
Sodelavka v registracijah zdravil

Magistra farmacije
Uradnica za regulativne zadeve in farmakovigilanco

Magistra farmacije
Ekspert za kakovost

Mojster za skladnost
Majhen hišni ljubljenček