BILLEV FARMACIJA VZHOD

Pogoji in storitve

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

V družbi BILLEV FARMACIJA VZHOD, d.o.o., se zavedamo pomena varnosti osebnih podatkov posameznikov, zato skrbno spoštujemo in izvajamo veljavno nacionalno in evropsko zakonodajo na tem področju. Osebne podatke obdelujemo z namenom zagotavljanja najboljše uporabniške in potrošniške izkušnje v povezavi z našimi izdelki in storitvami, prav tako pa zagotavljamo najvišjo raven skrbi na področju varnosti in diskretnosti pri shranjevanju in obdelavi vaših osebnih podatkov. Vsi naši ukrepi, povezani z osebnimi podatki, so v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Poskrbimo, da so vaši osebni podatki shranjeni ustrezno in v skladu s potrebno skrbnostjo, zagotovimo ustrezen nadzor nad nameni obdelave vaših osebnih podatkov in vam omogočimo uveljavljanje vseh pravic, ki jih imate v skladu z veljavno zakonodajo. Kot posameznik imate pravico zahtevati:

 • informacije o tem, katere osebne podatke obdelujemo in za katere namene;
 • omejitev ali izbris vaših osebnih podatkov iz naših podatkovnih zbirk;
 • popravek vaših osebnih podatkov v primeru pomanjkljivosti v naši zbirki;
 • prenos osebnih podatkov iz naše zbirke podatkov k drugemu obdelovalcu ali upravljavcu osebnih podatkov;
 • ugovor, če je obdelava namenjena neposrednemu trženju, vključno z ustvarjanjem uporabniških profilov, in smo dolžni te pravice uveljavljati za vas.
 • Več o svojih pravicah do zasebnosti si lahko preberete v nadaljevanju.

 

Družba BILLEV FARMACIJA VZHOD, d.o.o. , obdeluje vaše osebne podatke le, če ima za to zakonsko ali drugo pravno podlago. Tako obdelujemo podatke na naslednjih podlagah:

 • vaše neposredno soglasje v kontaktnem obrazcu in uporaba spletne analitike;
 • za izpolnitev pogodbe, sklenjene med nami kot ponudnikom storitev in vami kot stranko storitve;
 • zaradi izvajanja ukrepov pred sklenitvijo pogodbe;
 • zakoniti interes, ki se nanaša predvsem na neposredno trženje naših storitev; ter
 • izpolnjevanje zakonskih obveznosti, zlasti v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in s tem ustreznih sankcij.

 

PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO, IN NAŠ NAMEN

Podatki, pridobljeni na podlagi kontaktnega obrazca in spletnega nakupa

Podatki, ki jih pridobimo na podlagi kontaktnega obrazca, so vaše ime in priimek, telefonska številka, e-poštni naslov in storitve, ki jih potrebujete. Zbiramo jih na varen način. Uporabljamo jih za odziv na vaše povpraševanje/izpolnjevanje obveznosti iz prodajne pogodbe in nadaljnje poslovno sodelovanje. Teh podatkov ne uporabljamo za namene trženja, razen če se s tem izrecno strinjate.

Podatki, pridobljeni na podlagi sklenjene pogodbe

Podatki, pridobljeni na podlagi sklenjene pogodbe, so ime podjetja, naslov, davčna in matična številka ter ime, priimek in e-poštni naslov kontaktne osebe. Potrebujemo jih za nemoteno delo, izdajo računov in pozneje za morebitno izterjavo.

Podatki, pridobljeni iz javnih evidenc

Podatki, pridobljeni iz javnih evidenc, so ime podjetja, naslov in davčna številka. Te podatke potrebujemo za izdajo računa. V naši poslovni praksi se podatki iz zbirk podatkov ne zbirajo za namene trženja. Podatke fizičnih oseb obdelujemo na zahtevo strank in na podlagi pogodbe z njimi. Stranka sama zagotavlja, da se podatki zbirajo na zakonit način. Pri tem pridobimo vse potrebne informacije, da so bili podatki res pridobljeni na zakonit način. Za namene trženja naših storitev oglašujemo na različnih platformah (Google Adwords, Facebook Ads Manager), pri čemer uporabljamo podatke, pridobljene prek oglaševalskih orodij. S temi orodji nimamo dostopa do konkretnih osebnih podatkov, lahko pa na podlagi teh podatkov, ki so anonimizirani, profiliramo obiskovalce našega spletnega mesta. S tem želimo, da je naše trženje namenjeno tistim, ki jih zanimajo oglaševalske storitve, in da dobijo sebi primerne oglase.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV OB OBISKU SPLETNEGA MESTA www.billeveast.com

Za zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje na našem spletnem mestu uporabljamo napredni program za spletno analitiko Google Analytics. Namen je zagotoviti, da vi kot uporabniki omogočate nemoteno delovanje spletnega mesta in da je optimizirano v korist vseh naših obiskovalcev. Kot uporabnik našega spletnega mesta imate pravico, da ne privolite v obdelavo teh podatkov takoj ob obisku naslovne strani. Obdelavi se lahko izognete tako, da ob obisku spletnega mesta uporabite ustrezne nastavitve za piškotke ali ustrezne nastavitve za uporabo piškotkov v spletnem brskalniku, ki ga uporabljate. Če se odločite, da soglašate z uporabo spletne analitike, lahko to storite na enak način, kot ste jo izklopili ali zavrnili. To lahko spremenite na naslovni spletni strani. Če soglašate z obdelavo podatkov (na spletnem mestu sprejmete piškotke), pridobimo vaš anonimizirani naslov IP. To pomeni, da so vsi vaši osebni podatki šifrirani in nam niso na voljo.

 

PRAVICE POSAMEZNIKOV, KATERIH OSEBNI PODATKI SE OBDELUJEJO

Posamezniki, katerih osebne podatke obdelujemo, imajo pravico, da lahko od družbe BILLEV FARMACIJA VZHOD, d.o.o. zahtevajo:

 • dostop do osebnih podatkov,
 • popravljanje osebnih podatkov,
 • izbris osebnih podatkov iz zbirke osebnih podatkov in
 • omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
 • Kot posameznik imate tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti svojih osebnih podatkov.

Svoje pravice uveljavljate s pisno zahtevo, ki jo pošljete po elektronski pošti na naslov billeveast@billeveast.com. O vaši zahtevi bomo odločili v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru zapletenosti in velikega števila zahtevkov se lahko ta rok podaljša za največ dva dodatna meseca, o čemer boste obveščeni.

 

DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV ALI SEZNANITEV Z OBDELAVO

Vedno imate pravico biti obveščeni, ali se obdelujejo osebni podatki, ki se nanašajo na vas. V tem primeru vam omogočimo dostop do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij:

 • namen(i) obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • uporabniki, ki so jim bili ali jim bodo osebni podatki razkriti;
 • predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, uporabljena za določitev tega obdobja;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od vas, vse razpoložljive informacije o njihovem viru.

Dostop do obdelave osebnih podatkov je brezplačen, razen kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo. V takem primeru lahko upravljavec: a) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške zagotavljanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali b) zavrne ukrepanje na zahtevo.

 

Pravica do popravka

Kot posameznik imate po zakonu pravico do popravka netočnih osebnih podatkov o sebi in, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

 

Pravica do izbrisa

Imate pravico zahtevati izbris osebnih podatkov, kadar obstaja eden od naslednjih pogojev:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani;
 • če prekličete privolitev, na podlagi katere se izvaja obdelava, in če ni druge pravne podlage za obdelavo;
 • če ugovarjate obdelavi in ni prevladujočih zakonitih razlogov za njihovo obdelavo;
 • če so bili osebni podatki obdelani nezakonito.

Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate, da omejite obdelavo svojih osebnih podatkov, kadar obstaja eden od naslednjih pogojev:

 • kadar izpodbijate točnost podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča, da preverimo točnost osebnih podatkov;
 • če je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
 • vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • če ste vložili ugovor proti obdelavi na podlagi naših zakonitih interesov, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti razlogi prevladajo nad vašimi razlogi

Če je obdelava osebnih podatkov omejena, se ti obdelujejo le z vašo privolitvijo, razen za njihovo shranjevanje ali za namene uveljavljanja, izvrševanja ali obrambe pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe. Pred odpravo omejitve obdelave vaših osebnih podatkov vas moramo o tem obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da svoje osebne podatke, ki nam jih posredujete, prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, ter pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi ali se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki prenesejo neposredno drugemu upravljavcu.

 

Pravica do ugovora

Kadar vaše podatke obdelujemo na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko takšni obdelavi kadar koli ugovarjate.

Pravica do pritožbe pri informacijskem pooblaščencu

Če o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali jo zavrnemo, lahko vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu.

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Podatke hranimo največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega smo jih zbrali ali nadalje obdelali, ali do izteka zastaralnega roka za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe. Podatke o naročnikih ali strankah, katerih obdelava temelji na zakonu, po prenehanju storitvenega razmerja hranimo do popolnega plačila storitev, vendar ne dlje kot do izteka zastaralnega roka za njihove terjatve za storitve ali izpolnitev pogodbe, razen če zakon določa daljši rok hrambe. Drugi podatki, pridobljeni na podlagi vaše privolitve, se hranijo za čas trajanja sodelovanja in 2 leti po prenehanju sodelovanja, razen če zakon določa daljši rok hrambe. Če stranka, ki je dala soglasje za obdelavo osebnih podatkov, z nami ni sklenila poslovnega razmerja, njeno soglasje velja še 2 leti od njegove predložitve. Kot davčni zavezanec po zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost, moramo zagotoviti hrambo računov še 10 let po koncu leta, na katerega se računi nanašajo. Ob koncu obdobja hrambe se podatki izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, razen če zakon za posamezno vrsto podatkov določa drugače.

INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU

Vaše osebne podatke zbira in obdeluje družba BILLEV FARMACIJA VZHOD, d.o.o., s sedežem na Parmovi ulici 14, 1000 Ljubljana. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov, ki jo je imenoval upravljavec, je dostopna po elektronski pošti: billeveast@billeveast.com.

 

INFORMACIJE O UPRAVLJAVCU
KONČNE DOLOČBE

Če določeni pogoji niso urejeni s temi pogoji za obdelavo osebnih podatkov, se namesto tega uporablja veljavna zakonodaja. Pridržujemo si pravico do spremembe teh pogojev obdelave. O spremembi vas bomo obvestili z objavo na uradni spletni strani ali na drug ustrezen način. Sprememba bo na uradnem spletnem mestu objavljena en mesec pred začetkom njene veljavnosti. Predmetni pogoji obdelave so veljavni in se uporabljajo od 1. 4. 2021